Erediensten

De erediensten vinden plaats in :

"De Brink"
Hoofdstraat 27,
Gorssel.


Aanvang: 16:30 uur.

Voor meer informatie over de erediensten: Klik hier...

Voor routebeschrijving: Klik hier...

Brochure "De reformatie van de Kerk en het Evangelie van vrije genade".

Het gaat hier om een brochure die is geschreven naar aanleiding van de ontwikkelingen en de daarop gevolgde verdrietige breuken in de De Gereformeerde Kerken. Zoals u kunt lezen in het voorwoord is de brochure geschreven in opdracht van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Zwolle e.o. in de eerste plaats om daarmee publiek verantwoording af te leggen van haar bestaan. Met het oog daarop zijn vele zaken die geleid hebben tot de situatie zoals die nu bestaat, voor het voetlicht gehaald en besproken, en deze ook in het licht geplaatst van wat in de historie van de Gereformeerde Kerken geschreven en beschreven is. Centraal staat daarbij het éne Evangelie van vrije genade, het enige fundament van de Kerk, daarom ook als uitgangspunt en vertrekpunt genomen en beleden.

Onze hartelijke wens en bede is dat deze brochure mag bijdragen tot bezinning, waardoor de eenheid met allen die met ons willen staan op de vaste grondslag van Schrift en belijdenis, weer gevonden en bewerkstelligd kan worden. En zo tot opbouw en zegen mag zijn van die éne Kerk van onze Here en Heiland.

De brochure "De reformatie van de Kerk en het Evangelie van vrije genade" (in digitale vorm) kan bij de scriba opgevraagd worden.